Ιστορικό

Οι έλληνες ήρθαν στο Μπουρός σαν οικονομικοί εργάτες, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, μια περίοδο που η ελλάδα συνέχιζε να αιμορραγεί από τη μαζική μετανάστευση στο εξωτερικό. Ένας μικρός αριθμός απο αυτούς ήρθαν και αργότερα, στην εφταετία της χούντας 1967- 74, και ζήτησαν πολιτικό άσυλο. Η πλειοψηφία των ελλήνων του Μπουρός προερχόταν από την κεντρική Ελλάδα και μέχρι σήμερα αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνισμού της πόλης.

Στις δεκαετίες του 1960 και 1970 η σουηδική βιομηχανία και η οικονομία της χώρας ήταν στο αποκορύφωμα τους. Έτσι, κατά τα μέσα του 1980, υπήρχαν στο Μπουρός περίπου 1000 έλληνες. Αλλά αργότερα μετά απο μια οικονομική κρίση στις βιοτεχνίες, άρχισε ο αριθμός να μειώνεται δραστικά, και έφτασε σήμερα στους 300 περίπου. Οι έλληνες εδώ εργαζόνταν στα μεγάλα εργοστάσια παραγωγής ρούχων ,επεξεργασίας και βαφής υφασμάτων, αφού το Μπουρός ήταν το κέντρο παραγωγής ρούχων σ όλη τη Σουηδία. Σύμφωνα με την ιστορία της πόλης το Μπουρός ήταν από το 1600, το κέντρο των πλανόδιων εμπόρων όλης της Σουηδίας, και ονομάζονταν πόλη των πλανόδιων/πραματευτών Κνάλλεσταντ "Κnallestad".

Το όνειρο της παλινόσθησης και το κλείσιμο μεγάλων βιοτεχνιών μετά την οικονομική κρίση στα μέσα του 1980, οδήγησαν πολλούς πίσω στην πατρίδα Ελλάδα. Άλλοι αναγκάστηκαν να ζητήσουν δουλιές σε άλλες πόλεις τις Σουηδίας. Η ανάγκη να συναντιούνται για να μιλούν τη γλώσσα τους, για ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση για κοινά μεταναστευτικά θέματα που άμεσα απασχολούσαν τους έλληνες εκείνα τα χρόνια, τους οδήγησαν από πολύ νωρίς στη δημιουργία των κοινοτήτων.

Οι έλληνες του Μπουρός δημιούργησαν την ελληνική κοινότητα στα μέσα του 1960 και η κοινότατα αυτή ήταν και μια από τις πρώτες ιδρυτικές της ομοσπονδίας συλλόγων και κοινοτήτων στην Σουηδία. Θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η διδασκαλία μητρικής γλώσσας,η ορθόδοξη πίστη και γενικά η πολιτιστική ταυτότητα, ήταν ζωτικής σημασίας και παραμένουν επίκαιρα μέχρι και σήμερα. Οι κοινότητες και η ομοσπονδία συζητούσαν και αγωνιζόταν για ζωτικά θέματα, όπως η στρατολογία, η παλινόστηση, απαλλαγή δασμών για οικοσκευές και αυτοκίνητα, ασφαλιστικά, την αναγνώριση πτυχίων, συνταξιοδοτικά και απαλλαγή φόρου για αγορές ακινήτων με ξένο συνάλλαγμα.

Σήμερα τα κύρια θέματα που απασχολούν την πρώτη, δεύτερη και τρίτη γενιά Ελλήνων στο Μπουρός έχουν το καθένα και την προτεραιότητα και ιδιαιτερότητά του. Η πρώτη γενιά, κατά μεγάλη πλειοψηφία συνταξιούχοι, έχουν την ανάγκη μιας κοινής στέγης για να συναντιούνται και μιλούν την ελληνική γλώσσα, να ακούνε ελληνική μουσική και να χορεύουν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Η δεύτερη γενιά δίνει κι αυτή στο βαθμό που μπορεί προτεραιότητα σε θέματα όπως η γλώσσα ,ο χορός και οι ελληνικές παραδόσεις. Το θέμα της εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας είναι πιο ευάλωτο, πολλοί δεν κατέχουν την ελληνική γλώσσα ή ζούν σε μικτούς γάμους και έχουν μόνο σποραδικές επαφές με την Ελλάδα. Το ίδιο και σε μεγαλύτερο βαθμό ισχύει και για την τρίτη γενιά, που έχει την ανάγκη υποστήριξης και συμπαράστασης από τις δύο άλλες γενιές. Η προσπάθεια για την προσέλευση της τρίτης γενιάς στη κοινότητα γίνεται συχνά από τους παππούδες και γιαγιάδες, καθώς οι ίδιοι οι γονείς δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο.Οι παππούδες και γιαγιάδες είναι και ο συνδετικός κρίκος της τρίτης γεννιάς με τον ελληνικό πολιτισμό σαν άμεσοι και ζωντανοί φορείς της γλώσσας και των παραδόσεων.

Η κοινότητα εκφράζει, εκπροσωπεί και εξυπηρετεί τα συμφέροντα όχι μόνο των ελλήνων που ζούνε στο Μπουρός αλλά και των άλλων ελλήνων που ζούνε στις γύρω περιοχές.
Οι βασικοί σκοποί της κοινότητας σήμερα είναι π.χ

  • H σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των ελλήνων.
  • Η προώθηση για λύση θεμάτων που αφορούν τα μέλη και τους έλληνες.
  • Η ανάπτυξη και εξάπλωση του πολιτισμού μας σε άλλες εθνικότητες.
  • Η εξάσκηση της ορθόδοξης πίστης μέσω τακτικών λειτουργιών και οι εορτασμοί μεγάλων θρησκευτικών και εθνικών γιορτών.
  • Η παροχή βοήθειας σε ελληνόπουλα και άλλα παιδιά από μεικτούς γάμους που επιθυμούν να μάθουν την ελληνική γλώσσα και την σύνδεσή τους με την ελληνική πολιτιστική παράδοση.